Lite e-Commerce

%HEADER_APPLICATION_SUBMITTED%

%SUBHEADER_APPLICATION_SUBMITTED%

{{candidate.resume.file_name}}
%ERROR_INVALID_FORM_RESUME%
%ERROR_INVALID_FORM_FILE_SIZE%

%HEADER_PERSONAL_DETAILS%

%PLACEHOLDER_FULL_NAME%*

%ERROR_INVALID_FORM_FULL_NAME%

%PLACEHOLDER_EMAIL_ADDRESS%*

%ERROR_INVALID_FORM_EMAIL_ADDRESS%%ERROR_INVALID_FORM_EMAIL_ADDRESS%

%PLACEHOLDER_PHONE_NUMBER%

%ERROR_INVALID_FORM_PHONE_NUMBER%

{{ section.title }}

 • {{ question.text }}*

  %ERROR_INVALID_FORM_RESPONSE%

  {{ question.text }}*

  %ERROR_INVALID_FORM_RESPONSE%

  {{ question.text }}*

  {{question.response.file_name}}%LINK_UPLOAD_FILE%
  %ERROR_INVALID_FORM_FILE%
  %ERROR_INVALID_FORM_FILE_SIZE%

  {{ question.text }}*

  • %HEADER_REFERENCE% {{$index + 1}}

   %ERROR_INVALID_FORM_RESPONSE%
   %ERROR_INVALID_FORM_RESPONSE%

   %HEADER_RELATIONSHIP%

   • %LABEL_REFERENCE_TYPE_PROFESSIONAL%
   • %LABEL_REFERENCE_TYPE_PERSONAL%
   %ERROR_INVALID_FORM_RESPONSE%

  {{ question.text }}*

  %ERROR_INVALID_FORM_RESPONSE%

  {{ question.text }}*

  • {{ opt.text }}
  %ERROR_INVALID_FORM_RESPONSE%

  {{ question.text }}*

  %ERROR_INVALID_FORM_RESPONSE%

Recruitment Privacy Notice*%LABEL_VIEW_PRIVACY_NOTICE%
%ERROR_CONSENT_REQUIRED%

Recruitment Privacy Notice

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lite e-Commerce sp. z o.o. z siedzibą Warszawie (00-024), przy Alejach Jerozolimskich 44
 2. Spółka wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym w sprawie danych osobowych można skontaktować się drogą elektroniczną pod adresem e-mail: daneosobowe@lite.tech
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: przeprowadzenia rekrutacji wskazanej w ofercie pracy oraz do celów przyszłych rekrutacji, jeśli wyraził/a Pan/Pani stosowną zgodę w treści swojej aplikacji.
 4. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 22 Kodeksu Pracy oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO w przypadku pozostałego zakresu danych w tym Pani/Pana wizerunku.
 5. Pani/Pana dane będą powierzone zewnętrznemu dostawcy systemu wsparcia rekrutacji Breezy HR (wyłącznie przechowywanie).
 6. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 7. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do momentu zakończenia procesu bieżącej rekrutacji lub do 12 miesięcy w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana osobnej zgody na przetwarzanie danych w przyszłych rekrutacjach.
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu kontroli gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych w zakresie imienia i nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia jest zobligowane przepisami prawa oraz jest warunkiem wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne

%SUBMISSION_HEADER%

%SUBMISSION_BODY%
%ERROR_INVALID_FORM%
%ERROR_INVALID_FORM%
{{ errorMessage }}